Festivalialale on keelatud siseneda:
  • väljaspoolt festivali platsi ostetud söökide- ja jookidega
  • külm – ning tulirelvadega
  • omades narkootilisi aineid
  • suurte kottide ning esemetega, mis tekitavad kahtlust eelnevate punktide suhtes
  • esemetega, mis võivad kujutada ohtu külastajatele ja ürituse personalile
Üritusel tagab korda:
Full Security kuldne puna
Ürituse korraldajal on õigus:
  • mitte lubada festivali platsile ilmsete joobetunnuste ja/või avalikku korda rikkuvaid isikuid
  • mitte lubade festivali platsile väljakutsuvalt ja/või agressiivselt käituvaid isikuid
  • sundida festivalilt lahkuma agressiivselt või ebaadekvaatselt käituvaid või ürituse sisekorraeeskirju rikkuvaid isikuid, neile piletiraha tagastamata
  • raskema korrarikkumise puhul teda kinni pidama kuni politseile üleandmiseni

Külastajatel on õigus esitada tekkinud pretensioonid festivali juhtkonnale või vastutavale turvatöötajale, kelle otsus vaidlusaluses küsimuses antud olukorras on lõplik ja täitmiseks kohustuslik. Vastutav isik on kohustatud lähtuma otsuste tegemisel sisekorraeeskirjadest ning kõigi külastajate turvalisuse kriteeriumist. Juhatus lahendab kaebused 48 tunni jooksul alates nende kättesaamise momendist. Kõik muud küsimused ja arusaamatused lahendatakse vastavalt EV seadustele.
logo farmada  Full Security kuldne punalogo captain morganALQ logo 01